Sigurnost dokumenata

Sigurno elektroničko pohranjivanje dokumenata

Brine li vas da vaš elektronički sustav nije u skladu sa zakonskim propisima o elektroničkom pohranjivanju dokumentacije? Elektronički sustav za dokumente EffectiveOffice omogućuje cjelovito elektroničko pohranjivanje dokumenata od samog početka izrade pa sve do isteka valjanosti dokumenta. Rješenje je usklađeno s važećim zakonima i primjenjivim standardima za ovo područje: Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o elektroničkom potpisu, Zakon o elektroničkoj ispravi, Opći porezni zakon, Zakon o računovodstvu, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Zakon o tajnosti podataka, Zakon o zaštiti osobnih podataka i Uredba o uredskom poslovanju. Temeljito i po pravilima.

Siguran ispis dokumenata

Što znači sigurnost pri ispisu dokumenata? Pristup dokumentima u elektroničkom obliku je zaštićen i dokumente mogu ispisivati isključivo ovlaštene osobe. Onemogućena je uporaba poslovnih pisača u svrhe za koje nisu namijenjeni, zlouporaba službenih adresa kao i neovlašteni ispis važnih dokumenata. U svakom trenutku je jasno kad, tko i što ispisuje, tko je pristupao dokumentima te što je s njima činio. Ispis po pravilima.

Nestali dokumenti

Dokumenti ne mogu nestati iz sustava za dokumente jer je korisnicima onemogućeno njihovo brisanje.

Sigurnost sustava i sprječavanje neovlaštenog pristupa

Jeste li ikad imali noćnu moru u kojoj netko neovlašten pristupa vašim privatnim dokumentima te s njima postupa nemarno? Pomoću mehanizama za ovjeru pristupa, sustav omogućuje sigurnu uporabu i određivanje pravila za pristup određenim dokumentima. Korisnici vide samo one dokumente koje trebaju vidjeti. Pristup je šifriran, a istovremeno se za sve dokumente i postupke bilježi revizijski trag, u kojem je vidljivo tko je što radio s dokumentom. Podržani su LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) i ActiveDirectory, koji omogućavaju upravljanje identitetima korisnika. To znači da rješenje može povući imena i druge postavke pristupa dokumentima iz unaprijed podešenih postavki računalne mreže u vašoj tvrtki. Striktno i sigurno.